Regulamin konkursu walentynkowego

REGULAMIN KONKURSU


1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu organizowanego na profilu Mokosh „@MokoshCosmetics” na portalu społecznościowym INSTAGRAM.

2. Organizatorem konkursu walentynkowego („Konkurs”) jest Mokosh A.Didiuk i A.Rutkowska – Didiuk spółka cywilna z siedzibą: ul. Wspólna 46, Łomianki Dolne, 05-092 Łomianki, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 9.02.2019 r. do dnia 11.02.2019 r.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora (@mokoshcosmetics) na portalu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • 1) Obserwowanie profilu Organizatora (@mokoshcosmetics) na portalu Instagram;
  • 2) Udostępnienie zdjęcia konkursowego zamieszczonego na profilu Organizatora (@mokoshcosmetics) przez Uczestnika, na jego publicznym profilu na portalu Instagram;
  • 3) Oznaczenie profilu Organizatora (@mokoshcosmetics) na zdjęciu, o którym mowa w Punkcie 7.2 Regulaminu;
  • 4) Opisanie przez Uczestnika w komentarzu pod zdjęciem konkursowym udostępnionym na profilu publicznym Uczestnika, dlaczego powinien wygrać Konkurs i dla kogo przeznaczy drugi zestaw kosmetyków.
  • 5) Opisanie zdjęcia, o którym mowa w punkcie 7.2 Regulaminu czterema poniższymi tagami: #mokosh, #walentynki, #kosmetykinaturalne, #walentynkizmokosh

8. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) jest 5 zestawów kosmetyków, zawierających 2 (dwa) takie same zestawy, każdy składający się z dwóch następujących produktów (zestaw dla Uczestnika i bliskiej osoby):

- regenerujący krem do twarzy Malina 60 ml o wartości detalicznej 149 zł,
- peeling solny MOKOSH icon Wanilia z tymiankiem 300 g o wartości detalicznej 139 zł,

Łączna wartość Nagrody wygrywanej przez jednego Uczestnika wynosi 576 zł.

9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

10. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 5 Uczestników.  Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) wybrani zostaną przez Organizatora w dniu 12.02.2019 r. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, których opisy, o których mowa w punkcie 7.4 Regulaminu uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najlepszych opisów dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

11. W ciągu 1 dnia od dnia wyłonienia najciekawszych opisów Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Instagramie oraz w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na profilu Uczestnika. W wiadomości zostaną przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody.

12. Nagrodzone profile Zwycięzców Konkursu oznaczone zostaną na profilu lub relacji MOKOSH na portalu Instagram, wraz z opisem zamieszczonym przez Uczestnika, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

14. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH.

Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów